English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Artikler & rapporter

Abort giver ikke langsigtede fysiske og psykiske problemer

 

Hver fjerde danske kvinde får på et eller andet tidspunkt foretaget en provokeret abort. Valget af abort er ikke ukompliceret. Kvinden må træffe et betydningsfuldt og eksistentielt valg - ofte i samråd med andre. Mange kvinder betragter indgrebet som en livserfaring, der udvikler, fordi de i forbindelse med beslutningen ofte må tage deres liv, muligheder og ønsker op til grundig overvejelse. Hvad kan man byde et barn? Og hvad kan man byde sig selv?

Mødre og gode veninder spiller centrale roller i beslutningen og ofte i langt højere grad end den person, som er far til barnet. Det fortæller en række kvinder i en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, hvor de også ser tilbage på deres erfaringer fra mødet med sundhedssystemet. Udover interviewene indeholder rapporten en statistisk analyse af konsekvenserne af abort.

”Selvom vi er gået meget omhyggeligt til værks, er det ikke lykkedes os at se nogle langvarige følgevirkninger af provokeret abort ud over dem, man allerede kendte i forvejen,” siger Mogens Nygaard Christoffersen, der har stået for den statistiske del af undersøgelsen. ”Knap 6 procent af kvinderne, der fik provokeret abort, oplevede fysiske følgevirkninger som fx blødninger, underlivsbetændelse eller ufuldstændig abort. Men abort giver ikke øget risiko for mere alvorlige hospitalskrævende fysiske eller psykiske følgevirkninger.”

Forslag til forandringer
I erfaringsinterviewene kommer kvinderne bl.a. med forslag til forandringer i sundhedssystemet. Kvinderne efterlyser mere rådgivning, ikke mindst af neutral karakter når beslutningen tages, men også i abortprocessens efterfølgende faser. Nogle nævner, at professionel hjælp i form af en psykolog bør være et tilbud til de kvinder, der ikke kan bruge deres personlige netværk til at bearbejde oplevelsen med. De peger også på, at det er individuelt, om kvinderne ønsker at være alene eller blive ”holdt i hånden” af personalet. Men selve aborten er privat, og kvinderne ønsker at undgå kontakt med de andre patienter.

Forskerne bag undersøgelsen har også lavet en gennemgang af tidligere undersøgelser, hvor hovedkonklusionen er, at information og undervisning virker, når det handler om at nedbringe antallet af uønskede graviditeter og efterfølgende provokerede aborter.


Bogen indeholder erfaringsinterview med forslag til ændrede procedurer, en oversigt over tidligere undersøgelser på området samt en ny stor statistisk undersøgelse af fysiske og psykiske følgevirkninger af provokeret abort.

Undersøgelsen er udført som et led i Sundhedsministeriets og Sundhedsstyrelsens handlingsplan for at nedbringe antallet af provokerede aborter. Sundhedsstyrelsen har støttet undersøgelsen økonomisk.

Yderligere oplysninger om undersøgelsens statistiske del kan fås ved henvendelse til seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, 3348 0883 e-mail: mc@sfi.dk - oplysninger om undersøgelsens interviewdel fås ved henvendelse til forsker Garbi Schmidt, 33480896 e-mail: gs@sfi.dk

 

Bestil rapporten hos SFI her.

 

Foreningen Sex & Samfund er glade for rapporten og for konklusionerne.

"Det er godt at få dokumenteret, at der ikke er langvarige fysiske og psykiske problemer af at gennemgå en abort. Vi glæder os på kvindernes vegne," siger Bjarne B. Christensen, sekretariatschef.

"Endnu en gang slås det fast, at information og undervisning virker, når det drejer sig om at nedbringe antallet af uønskede graviditeter og efterfølgende provokerede aborter. Det må man fra centralt hold agere på og indrette sin forebyggelsesindsats efter. Der kan vi så kun beklage, at de seneste års bevillig til svangerskabsforebyggende aktiviteter med den nye finanslov er mere end halveret i 2004."

Redaktør: | Opdateret: